Počet položek: 0 0,00 EUR

Príčiny a liečba erektilnej dysfunkcie

Erektilná dysfunkcia predstavuje časté ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým mužov starších ako 40 rokov. Etiológia je rôznorodá, často multifaktoriálna, k diagnostike je preto potrebné pristupovať komplexne. Dôležité je pátrať po príčine erektilnej dyfunkcie a liečiť nielen problémy s erekciou, ale pokiaľ je to možné, tak aj základné ochorenie. Najčastejšie rizikové faktory erektilnej dysfunkcie sú zhodné s rizikovými faktormi kardiovaskulárnych ochorení, preto môže byť varovným signálom vzniku kardiovaskulárnych príhod. Článok zhŕňa aktuálne možnosti liečby.

Erektilná dysfunkcia (ED) je definovaná ako trvalá, minimálne po dobu šiestich mesiacov trvajúca neschopnosť dosiahnuť a udržať erekciu k uspokojivej sexuálnej aktivite. Tá pritom výrazne negatívne ovplyvňuje kvalitu života nielen samotného pacienta, ale aj jeho partnera, a môže viesť k narušeniu významnej sféry ich partnerského spolužitia. Takmer každý muž v priebehu sexuálneho života zaznamená krátke väčšinou situačné epizódy problémov s erekciou, ktoré vo väčšine prípadov spontánne odznejú a nevyžadujú žiadnu liečbu. Ak sa problémy vyskytujú dlhšie ako 3-6 mesiacov alebo pokiaľ dochádza k zlyhaniu erekcie vo viac ako štvrtine pokusov o sexuálny styk, je na mieste vyhľadať lekársku starostlivosť. Podľa doby vzniku môžeme ED rozdeliť na primárne, manifestujúce sa od počiatku sexuálneho života, a sekundárne, ktoré sa prejavia po rôzne dlhej perióde normálneho sexuálneho života.

Prevalencia

Poruchy erekcie sú v mužskej populácii časté, ich prevalencia narastá s vekom. Môžu sa však vyskytovať aj u mladších pacientov. Analýza recentne publikovaných prác vykonaná International Consultant Commitee for Sexual Medicine potvrdila výraznú vekovú závislosť u ED. U mužov mladších ako 40 rokov je prevalencia 1-10%, u mužov medzi 40-49 rokmi potom 2-15%. Vo vekovej skupine 60-69 rokov prevalencia porúch erekcie výrazne narastá na 20-40%, u mužov nad 70 rokov je medzi 50-100%. Vo vekovej skupine 50-59 rokov sa prevalencia výrazne geograficky líšila, v európskych štúdiách bol výskyt porúch erekcie medzi 20-30%, v amerických štúdiách od 6 do 35%. Podľa aktuálneho prieskumu z roku 2013 trpí v Českej republike každý piaty muž vo veku od 35 do 65 rokov určitou formou erektilnej dysfunkcie. Spokojnosť so sexuálnym životom vyjadrilo 57 % opýtaných.

Fyziológia erekcie

Erekcia je komplexný neurovaskulárny dej, pri ktorom dochádza k relaxácii hladkej svaloviny kavernóznych telies. Po adekvátnej erotickej stimulácii sú v mozgu generované proerekčné impulzy, ktoré sú ďalej prenášané oxytocinergnými/dopaminergnými neurónmi do parasympatického miechového erekčného centra (S2-S4). Odtiaľ sú impulzy ďalej vedené parasympatickými nervovými vláknami (nn. erigentes) cestou plexus hypogastricus do kavernóznych nervov. Stimuláciou cholinergných parasympatických vlákien končiacich v endotelových bunkách kavernóznych telies dochádza k aktivácii enzýmu NO-syntázy, ktorý katalyzuje vznik oxidu dusnatého (NO) z L-arginínu a O2. NO ďalej aktivuje guanylátcyklázu, dochádza k premene guanozintrifosfátu (GTP) na cyklický guanozínmonofosfát (cGMP), ktorý stimuluje defosforyláciu ľahkých reťazcov myozínu a vyvolá relaxáciu hladkej svaloviny kavernóznych telies. Svalová relaxácia vedie ku kompresii odvodných žíl a zamedzeniu odtoku žilovej krvi z penisu. Súčasne dochádza k dilatácii drobných artérií a arteriol ak zvýšeniu prítoku krvi do kavernóznych telies.

Patofyziológie a etiológie erektilnej dysfunkcie

ED je často multifaktoriálna. Podľa príčiny delíme ED na psychogénne, organické, poliekové a zmiešané. Rizikové faktory vzniku organickej ED a lieky vyvolané poliekové ED sú zhrnuté v Tab. 1.

PSYCHOGÉNNE EREKTILNÉ DYSFUNKCIE

Psychogénna zložka sa podieľa na veľkom množstve porúch erekcie, či už samostatne alebo v kombinácii s organickými príčinami. Približne 20 % ED je psychogénna etiológia. Pre psychogénne ED je charakteristický náhly začiatok ťažkostí, ťažkosti sú často viazané na konkrétneho partnera či situáciu. Nočná a ranná erekcia, rovnako ako erekcia pri masturbácii, býva dostatočná. Poruchy erekcie sa vyskytujú pri celom rade psychiatrických ochorení, typicky pri neurotickej poruche osobnosti. Hlavný faktor negatívne pôsobiaci na psychiku je úzkosť zo zlyhania, predchádzajúce traumatické zážitky, zdravotné problémy, problémy vo vzťahu a stresové situácie. V liečbe zohráva dôležitú úlohu psychoterapia, prípadne PDE 5 inhibítory v malej dávke, najlepšie výsledky má potom kombinácia oboch liečebných prístupov.

ORGANICKÁ EREKTILNÁ DYSFUNKCIA

Problémy s erekciou typicky vznikajú pozvoľna a zhoršujú sa s vekom. Problémy nebývajú viazané na konkrétneho partnera či situáciu. Často sa jedná o pacientov s mnohými rizikovými faktormi, s chronickými ochoreniami, užívajúce početné medikamenty. Schematicky môžeme organické príčiny ďalej deliť na vaskulogénne, neurogénne, endokrinné a anatomické.

Vaskulogénne príčiny

Väčšina porúch erekcie vzniká na cievnom podklade. Výskyt ED u mužov nad 40 rokov silne koreluje s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi, ako sú hypertenzia, diabetes, hyperlipidémia, ischemická choroba srdca a metabolický syndróm.

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek
opiště kód
antispam
     Více informací
Copyright © kamagra-gold.online, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© kamagra-gold.online