Počet položek: 0 0,00 EUR

Impotence - Otázky a odpovědi

Keď muž nemôže...

Nedostatočná tuhosť mužského pohlavného údu patrí k najčastejším funkčným sexuálnym poruchám. Najmenej raz v živote sa s týmto zlyhaním stretne prevažná väčšina mužov. Nie je to teda nič neobvyklé a nenormálne. Výnimočné poruchy erekcie nie sú ešte chorobou. Často sa jedná iba o momentálnu indispozíciu v dôsledku trémy, strachu a neistoty.

Jednotlivé zlyhania môžu však vyvolať ďalšie obavy. Muž sa dostáva do bludného kruhu, kedy jeden neúspech vyústi v ďalšie a ďalšie zlyhanie. Vo väčšine prípadov ide len o poruchu v partnerskom vzťahu. Potvrdením tejto príčiny je neporušená schopnosť nočnej samovoľnej erekcie alebo erekcie pri masturbácii.

Impotencia, alebo tzv. erektilná dysfunkcia, je definovaná ako neschopnosť dosiahnuť alebo udržať dostatočné stoporenie pohlavného údu, tj erekciu, potrebnú na úspešné vykonanie pohlavného styku. Nejedná sa teda ani o neschopnosť dosiahnuť orgazmus, ejakuláciu ani o nedostatok pohlavnej apetencie.

Poruchy potencie sú väčšinou prechodné. Pri erektilnej dysfunkcii sa len zriedkavo jedná o dlhodobú alebo trvalú záležitosť. Pokiaľ sa však táto porucha sexuálnej funkcie prejavuje pri takmer každom pohlavnom styku a trvá dlhšiu dobu, môže byť prejavom celkového ochorenia.
Čím je impotencia spôsobená

Predtým sa súdilo, že prevažná väčšina porúch stoporenia mužského pohlavného údu vzniká z psychických dôvodov. Pomocou moderných vyšetrovacích metód sa však v súčasnej dobe zisťuje, že nedostatočné prekrvenie spôsobené preukázateľným poškodením ciev je stále častejšou príčinou. Príkladom je postihnutie drobných ciev u cukrovkárov.

V prípade cukrovky sa často obe príčiny navzájom kombinujú. Pôvodne cievne zlyhanie je podporované psychickými zábranami - zneistením, obavou a nervozitou. Na rozlíšenie miery uplatnenia jednotlivých príčin môže poslúžiť jednoduchý test nočnej erekcie (pozri U lekára).

Celú štvrtinu prípadov impotencie je možné vysvetliť negatívnymi účinkami liekov. Riziko vzniku impotencie je zvýšené u celého radu liekov. Po vysadení daného lieku sa porucha našťastie opäť upraví.

K liekom, ktoré môžu impotenciu spôsobiť, patria napríklad niektoré lieky na vysoký krvný tlak (diuretiká, betablokátory, atď.). Nepriaznivo môžu pôsobiť aj lieky používané na liečbu žalúdočných vredov, chemoterapeutiká (lieky používané na liečbu nádorov) a lieky podávané pri psychických chorobách (depresiách a úzkostiach). Výnimočne sa môžu poruchy potencie vyskytnú aj ako nežiaduce účinky pri užívaní antihistaminík (liekov proti alergii), antimykotík (liekov proti plesniam) a spasmolytík (liekov používaných napríklad pri žlčníkových a obličkových kolikách).

Závažnou príčinou impotencie môže byť poranenie miechy a panvy. Pri týchto úrazoch dochádza k porušeniu nervov riadiacich zložitý proces erekcie.

Na poruche prekrvenia penisu, vedúcej k zhoršenej schopnosti kvalitnej erekcie, sa podieľa množstvo celkových chorôb. K najčastejším patrí cukrovka a ateroskleróza. Obe choroby majú na svedomí postupné upchávanie ciev. Dôsledkom je nedostatočné prekrvenie a teda aj zhoršenie funkcie príslušného orgánu.

Podstatným dôvodom vzniku erektilnej dysfunkcie môžu byť aj psychické traumy z detstva. Muži, ktorí sa v detstve stali obeťou sexuálneho zneužívania, majú vyššiu pravdepodobnosť, že budú ako dospelí trpieť impotenciou. Riziko sa tiež môže zvýšiť v súvislosti so stratou zamestnania alebo znížením príjmu.
Ako sa impotencia prejavuje

Typickým príznakom impotencie je zmena kvality erekcie, čo sa týka buď stoporenia alebo schopnosti udržať erekciu. Pokiaľ je zhoršená aj schopnosť udržať erekciu ráno po prebudení, jedná sa pravdepodobne poruchu prekrvenia.

Psychická impotencia spravidla vzniká náhle a väčšinou súvisí s nejakou nedávnou životnou situáciou. Cievna impotencia sa rozvíja postupne v priebehu dlhšej doby. Pri psychickej impotencii môže byť muž schopný erekcie v určitej situácii, ale v inej situácii opakovane zlyháva. Impotencia, ktorá trvá tri mesiace a nie je podmienená jasnou stresujúcou životnou udalosťou, liekmi alebo chorobou je pravdepodobne spôsobená celkovým ochorením a mala by Vás prinútiť k návšteve lekára.

V súvislosti s impotenciou sú niekedy spomínané aj ďalšie dve choroby. Tzv. Peyronieova choroba a priapizmus.

Peyronieova choroba je podmienená nahromadením jazvy väzivového tkaniva v tele penisu. Dôvodom je zápal nejasnej príčiny alebo poranenia údu. Jazvená prestavba penisu vedie k jeho deformácii a sťaženiu erekcie i pohlavného styku.

Priapizmus je naopak dlho trvajúcim, bolestivým stoporením penisu. Vzniká nechtiac, bez predchádzajúcej sexuálnej stimulácie. Priapizmus je vyvolaný pretrvávaním uvoľnenia hladkej svaloviny v penise. Dochádza k trvalému prítoku krvi do ciev penisu bez možnosti jej odtoku späť do tela. Liečba takého stavu patrí do rúk urológa (lekára špecializujúceho sa na choroby močovej a mužskej pohlavnej sústavy). Spočíva v injekcii relaxačnej látky do penisu.
Prvá pomoc

Pokiaľ sa vyskytnú poruchy erekcie, väčšina z vás zrejme v začiatkoch iba prispôsobí svoj sexuálny život. Odporúča sa uprednostnenie nekoitálnych techník, orálneho sexu, atď. Pre niektoré ženy to predstavuje dokonce príjemnú zmenu sexuálneho stereotypu.

Pokiaľ ste však presvedčení, že bez kvalitnej erekcie je sexuálny styk nehodnotný, nezostane Vám než siahnuť po niektorej z erotických pomôcok alebo navštíviť odborného lekára - sexuológa.

Vhodnou pomôckou je napríklad voľne dostupná tzv. vákuová pumpa. Princípom je odčerpanie vzduchu z okolia penisu, do ktorého sa tak nasaje krv. Úniku krvi z penisu späť do tela sa zabráni nasadením gumového škrtiaceho krúžku.
Návšteva u lekára

Impotencia Vás neohrozuje priamo na živote. Môže byť ale spôsobená iným život ohrozujúcim ochorením. Ateroskleróza, cukrovka a vysoký krvný tlak sú príčinami impotencie, ale aj najčastejšími príčinami chorobnosti i úmrtnosti v Českej republike. Práve impotencia môže byť prvým varovným signálom týchto chorôb.

Ak lekára navštívite z dôvodu erektilnej poruchy, informujte ho tiež o všetkých svojich predchádzajúcich alebo minulých zdravotných problémoch ao všetkých liekoch, ktoré užívate. Dôležitý je aj stručný popis prípadných psychických problémov a doterajšieho sexuálneho života. Lekár sa Vás môže opýtať, v akej konkrétnej situácii trpíte erektilnou dysfunkciou. Ak je to potrebné, môže lekár požiadať aj o pohovor s Vašou partnerkou.

Základné vyšetrenie zahŕňa prehliadnutie pohlavných orgánov a vyšetrenie konečníka, pri ktorom je možné vyšetriť prostatu. Lekár musí pátrať aj po ďalších príznakoch celkových ochorení ako je cukrovka, vysoký krvný tlak a ateroskleróza.

Vykonáva sa odber krvi, pri ktorej sa zisťuje hladina mužského pohlavného hormónu - testosterónu a prolaktínu. Tieto vyšetrenia umožnia odhaliť prípadnú poruchu žliaz s vnútornou sekréciou.

Pásková skúška (anglicky snap-gauge) umožní posúdiť schopnosť erekcie v spánku. Je to veľmi jednoduchý, nebolestivý test. Pred spaním si muž pripevní okolo tela penisu papierové pásiky. Ak jedna alebo viacero z týchto pások v priebehu noci praskne, je to dôkaz erekcie. Potom je pravdepodobné, že erektilná dysfunkcia je skôr psychického pôvodu.

Index penis-paže je metóda, ktorá porovnáva krvný tlak v penise s krvným tlakom meraným na paži. Lekár tak pomerne jednoducho zistí prípadnú poruchu prítoku krvi tepnami do penisu.

Dynamická infúzna kavernózometria a kavernózografia (DICC) patrí už k pomerne komplikovaným testom. Po vyvolaní erekcie podaním liekov je vykonané meranie indexu paže-penis, meranie kapacity penisu pre krv, ultrazvukové vyšetrenie tepien penisu a röntgenový snímok stoporeného penisu. Vyšetrenie sa vykonáva najmä u mladých mužov po úrazoch panvy a penisu, kde sa predpokladá porucha cievneho zásobenia údu.

Dominantou v liečbe erektilnej dysfunkcie zostáva stále psychoterapia. Cieľom liečby je vypracovať racionálne sexuálne konanie. Mali by ste sa naučiť pokračovať v sexuálnych aktivitách aj potom, keď sa pohlavný styk nedarí, zbaviť sa pocitu úzkosti a strachu.

Pokiaľ je preukázaná cievna porucha, je možné použiť preparáty zlepšujúce prekrvenie penisu. Ak sa nedostaví úspech ani po tejto liečbe, je možné prikročiť k operácii. Operácia sa vykonáva priamo na cievach zásobujúcich krvou toporivé telesá. Je možné aj zavedenie silikónových protéz.

Preparátov na liečbu impotencie je celý rad. Pre komerčnú atraktivitu sú do vývoja týchto preparátov investované veľké objemy financií. Veľa rokov boli používané spazmolytiká, v súčasnej dobe je však suverénny liekom preslávená Viagra. Liek pôsobí priamo na nervové zakončenia v penise. Zvyšuje tak schopnosť erekcie ako reakciu na sexuálnu stimuláciu. Tablety Viagry môže predpísať každý lekár, jej použitie sa preto rýchlo rozšírilo.

Napriek tomu, že Viagra pôsobí predovšetkým lokálne, môže nepriaznivo ovplyvniť účinky iných súčasne podaných liekov. Opatrnosť je tak potrebná najmä u tých z vás, ktorí sa liečia pre srdcovo-cievne ochorenia, najmä ak užívate nitráty. Kombinácia Viagry s týmito liekmi môže byť smrteľná!
Čo neovplyvníte

Impotencia môže byť len jednou zo zdravotných komplikácií spojených s vážnym celkovým ochorením. Táto komplikácia muža obťažuje, celkovú dĺžku života však v priemere nijako neskracuje. Ostatné komplikácie spojené s cukrovkou, vysokým krvným tlakom a aterosklerózou sú však už vážne a vyžadujú si odbornú pomoc lekára.

Psychické faktory, ktoré súvisia s impotenciou, môžu byť tiež veľmi významné. Erektilná dysfunkcia môže viesť k ťažkému narušeniu partnerského vzťahu a vyvolať hlbokú depresiu, ktorá sa pri neliečenej erektilnej dysfunkcii stáva trvalou.
Ako si pomôcť sami

Pravidelná životospráva, pestrá strava, pravidelná fyzická aktivita, obmedzenie stresov, zákaz fajčenia cigariet a nadmerného pitia alkoholu – tu všade môžete uspieť predovšetkým vlastnými silami.
Hrozí Vám vznik impotencie?

Riziko vzniku impotencie sa zvyšuje s väčšinou cievnych ochorení. Pokiaľ sa usilujete o vznik cukrovky, vysokého krvného tlaku a aterosklerózy - tj. ak sa často prejedáte, fajčíte cigarety, vystavujete sa stresu a málo športujete - nemáte ďaleko ani od vzniku erektilnej dysfunkcie.
Na čo sa najčastejšie pýtate:

Môže byť impotencia nežiaducim účinkom niektorých liekov?

Riziko vzniku erektilnej dysfunkcie je zvýšené u mnohých liekovov. Našťastie sa vzniknutá porucha po vysadení takého lieku obvykle spontánne upraví. Žiadny liek však nie je nasadzovaný bezdôvodne. Ak sa rozhodnete pre vysadenie lieku, konzultujte svoju voľbu najskôr so svojím lekárom.

Ktoré lieky môžu mať vplyv na vznik impotencie?

K liekom, ktoré môžu impotenciu spôsobiť, patria napríklad niektoré lieky na vysoký krvný tlak (diuretiká, betablokátory, atď.). Nepriaznivo môžu pôsobiť aj lieky používané na liečbu žalúdočných vredov, chemoterapeutiká (lieky používané na liečbu nádorov) a lieky podávané pri psychických chorobách (depresiách a úzkostiach). Výnimočne sa môžu poruchy potencie vyskytnú aj ako nežiaduce účinky pri užívaní antihistaminík (liekov proti alergii), antimykotík (liekov proti plesniam) a spasmolytík (liekov používaných napríklad pri žlčníkových a obličkových kolikách).

Ako súvisí impotencia s hladinou mužského pohlavného hormónu - testosterónu?

Hladina testosterónu, mužského pohlavného hormónu, sa medzi 40. - a 50. rokom veku začína pozvoľna znižovať. Do sedemdesiatich rokov sa zníži asi o 30%. Z mužov, ktorí vyhľadajú lekára, má však nízku hladinu testosterónu iba asi 5%. Znížené hladiny testosterónu vedú k zníženiu záujmu o sex, na potenciu vplyv nemajú.

Môže byť príčinou impotencie aj rakovina prostaty?

Pokročilá rakovina prostaty môže poškodiť nervy, ktoré sú pre vznik erekcie nevyhnutné. Impotencia môže byť tiež spôsobená operáciou prostaty alebo chirurgickým liečením a ožarovaním rakoviny prostaty, čo platí aj pre rakovinu hrubého čreva a konečníka.

Môže mať na vznik impotencie vplyv aj cyklistika?

Vykonané štúdie ukazujú, že riziko vzniku erektilnej dysfunkcie môže zvyšovať pravidelná jazda na bicykli tým, že vedie k zníženiu prítoku krvi do penisu. Na druhú stranu pravidelná športová aktivita vedie často k zlepšeniu psychickej kondície, čo je významný faktor v liečbe impotencie. Samotný zákaz cyklistiky by preto určite spoľahlivý efekt nepriniesol.

Môže byť impotencia nežiaducim účinkom operácie pre zväčšenú prostatu?

Poruchy erekcie môžu vznikať pri poranení nervov vyskytujúcich sa v okolí prostaty. K poraneniu môže dôjsť pri radikálnych operáciách prostaty. Tie sú časté pri nádorovom postihnutí prostaty. Nezhubné zväčšenie prostaty je väčšinou riešiteľné menšími zákrok, ktoré nervy nepoškodzujú.

Nedávno - asi pred rokom - som podstúpil operáciu trieslovinové prietrže. Bol som umŕtvený od pása dole injekcií do chrbtice. Môže mať tento zákrok vplyv na vznik impotencie?

Spôsob anestézie, ktorý popisujete sa nazýva spinálny blok a umožňuje zníženie zdravotného rizika spojeného s operáciou. Impotencia týmto zákrokom spôsobená nie je. Naopak v priebehu tejto anestézie sa erekcia spontánne dostaví. Je to spôsobené rozšírením ciev od pása dole ako nežiaduceho účinku výkonu.

Môže sa vyskytnúť impotencia po operácii trieslovinové prietrže?

Pri operácii rozsiahle trieslovinové prietrže alebo prietrže zasahujúce do miešku môže dôjsť výnimočne k poraneniu semenného povrazca. Táto komplikácia zamedzí odchodu spermií z semenníka. Je to prakticky obdoba výkonu, ktorý sa vykonáva cielene pri mužskej sterilizácii. Komplikácia nevedie k porušeniu erekcie ani pohlavnej apetencie.

Je možné na liečbu impotencie odporučiť aj niektoré exotické preparáty ako je napr. prášok z nosorožčieho rohu?

Lákavé exotické prípravky nie je možné s pokojným svedomím odporučiť ani z ľudského ani profesijného hľadiska. Príprava látok nie je väčšinou dostatočne garantovaná a štandardizovaná. Účinok nie je preukázaný kvalifikovanými lekárskymi štúdiami. Často tak môžu skôr uškodiť ako pomôcť. Široký dopyt však udržuje stále veľkú ponuka aj odbyt.

Ako je to s alkoholom a impotenciou. Platí prísny zákaz alkoholu?

V malom množstve alkohol psychickej zábrany síce uvoľňuje, dávka vyššia ako jeden pohár tvrdého alkoholu má na pohlavnú aktivitu však skôr negatívny vplyv.

Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek
opiště kód
antispam
     Více informací
Copyright © kamagra-gold.online, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© kamagra-gold.online